ADR Prevozi LeoTrade Transport

Našim strankam nudimo tudi prevozne storitve za blago, ki zahteva posebno rokovanje in spada v eno izmed skupin nevarnih snovi po ADR. (Accord Dangereux Routier oziroma Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti).

Naši izkušeni vozniki znajo ravnati z različnimi vrstami tovora, tudi takšnimi, ki zahtevajo posebno pozorno obravnavo, naša  vozila pa tehnično omogoča zanesljiv transport snovi in predmetov, ki spadajo pod ADR.

Info:
tel: +386 1 367-20-40
fax: +386 1 367-20-41

g.Aleš Bučar
gsm: +386 41 635-211–leo-trade@siol.net

g.Borut Potočnik
gsm: +386 41 694-911–lt@siol.net

ga. Tjaša Čebašek

gsm.+386 41 737-610–leotrade10@gmail.com

ADR prevozi LeoTrade transport Slovenija